ÜRÜNLERİMİZ
HAKKIMIZDA
   
       Temel Fidancýlýk Samsun'un Çarþamba ilçesinde 20 yýlý aþkýn  süredir fidan üretimi yapmaktadýr. En kaliteli ve en çok aranan fidan çeþitleri ile tüm Türkiye'ye fidan-fide satýþý yapmaktadýr. Türkiyenin resmi kurumlardan,fabrikalara,park-bahçe düzenleme iþlerinden,ev,bahçe,yazlýk gibi kiþisel mekanlara kadar her yeri Temel Fidancýlýk 'a ait fidan-fide-süs bitkileri ile bezenmiþtir.Temel fidancýlýk Samsun'un Çarþamba ilçesinde faaliyet gösteren fidan üreticisi olarak üretimlerini kalite,sertifikasyon ve çeþitlilik olarak en üst seviyeye çýkarma misyonu ve hizmet kalitesini artýrma vizyonu ile fark yaratmýþtýr.Yýllarýn verdiði yetiþtiricilik tecrübesi ile Temel Fidancýlýk ürün çeþitlerini sürekli artýrmakta ve üretim arazilerini bu doðrultuda geniþletmektedir.20 yýllýk fidan ve süs bitkisi yetiþtiriciliði deneyimini bu günün yenilikleri ile birleþtiren yetiþtiricilik anlayýþý ile Temel Fidancýlýk üretim kalitesini her zaman en üst seviyede tutmaktadýr.Her çeþit meyve fidaný üretiminin yaný sýra peyzaj çalýþmalarýnýz ve peyzaj projeleriniz için dýþ mekan süs bitkileri yetiþtiriciðili ve iç mekan salon bitkileri de Temel Fidancýlýk'ta sizlere sunulmaktadýr.


TARİH/SAAT
HABERLER
Fidan Dikimi
Fidan Aşılama
Fidan Bakımı

ANKET
Web sayfamızı nasıl buluyorsunuz ?


 

                                                             Copyright 2012 .Net-Tasarim ve Programlama Kemal SEMİZOĞLU - Tum hakları saklıdır.